داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg دسته J05AF07

طریقه مصرف دارو Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg محدودیت های مصرفی Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg نام دارو (Drug Name): Tenofovir disoproxil ..

ادامه مطلب