داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Digoxin 0.25 mg/ml, 2ml دسته C01AA05

طریقه مصرف دارو Digoxin 0.25 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Digoxin 0.25 mg/ml, 2ml نام دارو (Drug Name): Digoxin 0.25 mg/ml, 2ml C01AA05 شکل دارو..

ادامه مطلب