داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml دسته N07AA01

طریقه مصرف دارو Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Neostigmine Methylsulfate 2.5 mg/ml, 1ml نام دارو (Drug Name): Neost..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Nevirapine 200 mg دسته J05AG01

طریقه مصرف دارو Nevirapine 200 mg محدودیت های مصرفی Nevirapine 200 mg نام دارو (Drug Name): Nevirapine 200 mg J05AG01 شکل دارويي(Dosage F..

ادامه مطلب