داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Oseltamivir 75 mg دسته J05AH02

طریقه مصرف دارو Oseltamivir 75 mg محدودیت های مصرفی Oseltamivir 75 mg نام دارو (Drug Name): Oseltamivir 75 mg J05AH02 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب