داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml نام دارو (Drug Name): Gentamicin 0.8 mg/ml , 10..

ادامه مطلب