داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز A11AE مشخصات دارو Moxifloxacin 400 mg دسته J01MA14

طریقه مصرف دارو Moxifloxacin 400 mg محدودیت های مصرفی Moxifloxacin 400 mg

نام دارو (Drug Name): Moxifloxacin 400 mg J01MA14

شکل دارويي(Dosage Form) : Tablet
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : J01MA14
توضيحات(Description) : As Hydrochloride به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود.تجويزتنها توسط متخصصين عفوني و ريه مجاز است.
تاریخ(Date) : 1390/3/7

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz