داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AB01 مشخصات دارو Halothane   250 ml/bottle دسته N01AB01

طریقه مصرف دارو Halothane   250 ml/bottle محدودیت های مصرفی Halothane   250 ml/bottle

نام دارو (Drug Name): Halothane   250 ml/bottle N01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INHALANT
راه مصرف(Route of Admin) : RESPIRATORY
دسته دارو(ATC Code) : N01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz