داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AB01 مشخصات دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml دسته B01AB01

طریقه مصرف دارو Heparin Sodium 10,000 U/ml محدودیت های مصرفی Heparin Sodium 10,000 U/ml

نام دارو (Drug Name): Heparin Sodium 10,000 U/ml B01AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz