داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AB04 مشخصات دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml دسته B01AB04

طریقه مصرف دارو Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml محدودیت های مصرفی Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml

نام دارو (Drug Name): Dalteparin Sodium 7500 U/0.3 ml B01AB04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz