داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AB05 مشخصات دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 5mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 5mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 5mg/ml, 2ml C01EB16

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS
دسته دارو(ATC Code) : C01EB16
توضيحات(Description) : در مراکز دارای فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان و مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی جهت تشخیص PDA (Patent ductus arterious)
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص فهرست داروهای خاص
تاریخ(Date) : 1390/09/20

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz