داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AC04 مشخصات دارو Clopidogrel Bisulfate 300 mg دسته B01AC04

طریقه مصرف دارو Clopidogrel Bisulfate 300 mg محدودیت های مصرفی Clopidogrel Bisulfate 300 mg

نام دارو (Drug Name): Clopidogrel Bisulfate 300 mg B01AC04

شکل دارويي(Dosage Form) : TABLET
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AC04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/3/9

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz