داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B01AC07 مشخصات دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml دسته B01AC07

طریقه مصرف دارو Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Dipyridamole 5 mg/ml, 2ml B01AC07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AC07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz