داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته C01EB16

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % C01EB16

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01EB16
توضيحات(Description) : Isoleucine 5g + leucine 8.9g+ Lysine acetate 5.74 g + Lysine monohydrate 3.12 g+ methionine 4.4 g+ phenylalanine 4.7 g+ threonine 4.2 g+ tryptophane 1.6g+ valine6.2 g+ arginine 11.5 g+ histidine3 g+ alanine10.5 g+ glycine12g+ asparatic acid5.6 g+ glutamic acid 7.2 g+ proline 5.5 g+ serine 2.3 g+ tyrosine 0.4 g
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/09/21

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz