داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 5% دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% محدودیت های مصرفی Aminoacid 5%

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+Lysine HCl 3.5g +Methionine 1.9g+Phenylalanine2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.6g+Alanine 6.85g+Aminoacetic acid 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Aspartic acid 0.65g+Cysteine HCl 0.36g +glutamic acid 2.30g+Ornithine HCl 1.60g+Proline 4.45g+Serine 1.20g+Tyrosine 0.30g +N-Acetyl tyrosine 0.43g+Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz