داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 5% / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5% / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5% / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5% / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.55g+Leucine 4.45g+lysine HCl 3.50g+Methionine 1.90g+Phenylalanine 2.55g+Threonine 2.05g+Tryptophane 0.90g+Valine 2.40g+Arginine 4.60g+Histidine 2.60g+Alanine 6.85g+Glycine 3.95g+Asparagine H2O 1.86g+Asparatic acid 0.65g+Acetylcysteine 0.34g+Glutamic acid 2.30g+Ornithine HCl 1.60g+Proline 4.45g+Serine 1.20g+Tyrosine 0.30g+Acetyltyrosine 0.43g+Sodium acetate 3H2O 3.95g+Potassium acetate 2.454g+Magnesium acetate 4H2O 0.558g+Sodium dihydrogen phosphate dihydrate 1.4g+Malic acid 1.01g+Sodium hydroxide 0.2g Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/10/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz