داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 5 % / Electrolyte محدودیت های مصرفی Aminoacid 5 % / Electrolyte

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 5 % / Electrolyte B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 2.50g+Leucine 4.45g+lysine HCl 3.50g+Methionine 2.20g+Phenylalanine 2.35g+Threonine 2.10g+Tryptophane 0.80g+Valine 3.10g+Arginine 5.75g+Histidine 1.50g+Alanine 5.25g+Glycine 6.00g+ Asparatic acid 2.80g+ Glutamic acid 3.60g +Proline 2.75g+Serine 1.15g+Tyrosine 0.40g+ Sodium acetate 3H2O 1.361g+ Sodium chloride 0.964g + Sodium hydroxide 0.140g+potassium acetatc2/453g+ Magnesium chloride 4H2O 0.508g+Disodium phosphate dodecahydrate 3.581g+ Water for inj. Q.S. to 1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/1/29

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz