داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05BA01 مشخصات دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Trometamol 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Trometamol 30 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ketorolac Trometamol 30 mg/ml M01AB15

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AB15
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz