داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05D مشخصات دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis I Bicarbonate Based B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Glucose anhydrous 75.5 mmol/L Na+ 132 mmol/L + Ca++ 1,25 mmol/L + Mg++ 0.25 mmol/L + Cl- 95 mmol/L + (S)-Lactate 15 mmol/L+ HCo3- 25mmol/L
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) : 1389/8/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz