داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05D مشخصات دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis II Bicarbonate Based B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Glucose anhydrous 126 mmol/L Na+ 132 mmol/L + Ca++ 1,25 mmol/L + Mg++ 0.25 mmol/L + Cl- 95 mmol/L + (S)-Lactate 15 mmol/L HCo3-25mmol/L
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) : 1389/8/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz