داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05D مشخصات دارو Peritoneal Dialysis III دسته B05D

طریقه مصرف دارو Peritoneal Dialysis III محدودیت های مصرفی Peritoneal Dialysis III

نام دارو (Drug Name): Peritoneal Dialysis III B05D

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B05D
توضيحات(Description) : Na+ 132 mEq/L + Ca++ 3.5 mEq/L + Mg++ 1.5 mEq/L + Cl- 102 mEq/L + Lactate 35 mEq/L+Dextrose anhydrous or monohydrate Eq. to 38.60 g/L Dextrose+Water For Inj. Q.S.To 1000ml
محل دسترسي(Availability Site) : توسط شرکت دارویی سازنده مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار می گیرد
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz