داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز B05XA02 مشخصات دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen Lysine 400 mg/3ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION , SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود فهرست داروهای خاص
تاریخ(Date) : 1392/5/29

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz