داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C01BD01 مشخصات دارو Aminoacid 10 % دسته B05BA01

طریقه مصرف دارو Aminoacid 10 % محدودیت های مصرفی Aminoacid 10 %

نام دارو (Drug Name): Aminoacid 10 % B05BA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : B05BA01
توضيحات(Description) : Isoleucine 8g +leucine 13g+lysine8.51g+methionine3.12g+phenylalalnine3.75g+threonine4.4g+Tryptophane2.01g+valine9g+Arginine7.50g+histidine4.76g+alanine9.3g+Glycine4.15g+N-Acetylcysteine0.7g+proline9.71g+serine7.67g+N-Acetyl tyrosine5.176g+Malic acid2.62g+Taurine0.04g water for inj Q.S. to1000 ml
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/5/4

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz