داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C01BD01 مشخصات دارو Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml دسته C01BD01

طریقه مصرف دارو Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml محدودیت های مصرفی Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml

نام دارو (Drug Name): Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml, 3ml C01BD01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01BD01
توضيحات(Description) : For the acute treatment and prophylaxis of life-threatening ventricular tachycardia or ventricular fibrillation.
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz