داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C01CA04 مشخصات دارو Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml دسته C01CA04

طریقه مصرف دارو Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml محدودیت های مصرفی Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Dopamine Hydrochloride     40 mg/ml, 5ml C01CA04

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01CA04
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz