داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C01CA07 مشخصات دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg دسته C01CA07

طریقه مصرف دارو Dobutamine (As HCL) 250 mg محدودیت های مصرفی Dobutamine (As HCL) 250 mg

نام دارو (Drug Name): Dobutamine (As HCL) 250 mg C01CA07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAVENOUS DRIP
دسته دارو(ATC Code) : C01CA07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz