داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C01EB16 مشخصات دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml دسته B01AB05

طریقه مصرف دارو Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml محدودیت های مصرفی Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml

نام دارو (Drug Name): Enoxaparin Sodium 100 mg/ml, 3 ml B01AB05

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : B01AB05
توضيحات(Description) : 30,000U anti-xa/3ml(multi dose)
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/09/21

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz