داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز C07AG01 مشخصات دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml دسته M01AB15

طریقه مصرف دارو Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml محدودیت های مصرفی Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Ketorolac Tromethamine 30 mg/ml M01AB15

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAMUSCULAR
دسته دارو(ATC Code) : M01AB15
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/5/30

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz