داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01CR05 مشخصات دارو Pipecuronium Bromide   4 mg دسته M03AC06

طریقه مصرف دارو Pipecuronium Bromide   4 mg محدودیت های مصرفی Pipecuronium Bromide   4 mg

نام دارو (Drug Name): Pipecuronium Bromide   4 mg M03AC06

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AC06
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz