داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01DA11 مشخصات دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg دسته J01DA11

طریقه مصرف دارو Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg محدودیت های مصرفی Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg

نام دارو (Drug Name): Ceftazidime (As Pentahydrate)   500 mg J01DA11

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA11
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz