داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01DA24 مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g

نام دارو (Drug Name): Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)  1 g J01DA24

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA24
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz