داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01DA24 مشخصات دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg دسته J01DA24

طریقه مصرف دارو Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg محدودیت های مصرفی Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg

نام دارو (Drug Name): Cefepime (As Dihydrochloride or Hydrochloride Monohydrate)    500mg J01DA24

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DA24
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz