داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01DH51 مشخصات دارو Icodextrin 7.5g/100 ml دسته B05DA

طریقه مصرف دارو Icodextrin 7.5g/100 ml محدودیت های مصرفی Icodextrin 7.5g/100 ml

نام دارو (Drug Name): Icodextrin 7.5g/100 ml B05DA

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : INTRAPERITONEAL
دسته دارو(ATC Code) : B05DA
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : دسترسی خاص مستقیما در اختیار بیماران دیالیز صفاقی قرار گیرد
تاریخ(Date) : 1390/03/07

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz