داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J01FF01 مشخصات دارو Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml دسته J01FF01

طریقه مصرف دارو Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Clindamycin (As Phosphate) 150 mg/ml, 2ml J01FF01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01FF01
توضيحات(Description) : Treatment of Pneumocystis carinii pneumonia associated with AIDS patients.
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود.
تاریخ(Date) :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz