داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J02AC01 مشخصات دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyle (As Citrate)    50 mcg/ml, 10ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz