داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J05AB14 مشخصات دارو Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml دسته C01BD01

طریقه مصرف دارو Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml محدودیت های مصرفی Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml

نام دارو (Drug Name): Amiodarone Hydrochloride 150 mg/100ml C01BD01

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION, INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : C01BD01
توضيحات(Description) : For the acute treatment and prophylaxis of life-threatening ventricular tachycardia or ventricular fibrillation.
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/10/03

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz