داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز J05AH02 مشخصات دارو Opium 10 mg/ml (250 ml) دسته N02AA02

طریقه مصرف دارو Opium 10 mg/ml (250 ml) محدودیت های مصرفی Opium 10 mg/ml (250 ml)

نام دارو (Drug Name): Opium 10 mg/ml (250 ml) N02AA02

شکل دارويي(Dosage Form) : TINCTURE
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AA02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص.فقط در اختيارمراکز درمان سوء مصرف مواد قرار گيرد
تاریخ(Date) : 1389/7/17

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz