داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M01AB01 مشخصات دارو Imipenem /Cilastatin   750/750 mg دسته J01DH51

طریقه مصرف دارو Imipenem /Cilastatin   750/750 mg محدودیت های مصرفی Imipenem /Cilastatin   750/750 mg

نام دارو (Drug Name): Imipenem /Cilastatin   750/750 mg J01DH51

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION, POWDER
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01DH51
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz