داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M01AB15 مشخصات دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml دسته N01AX03

طریقه مصرف دارو Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml محدودیت های مصرفی Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml

نام دارو (Drug Name): Ketamine (As HCl )   50 mg/ml, 10 ml N01AX03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX03
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz