داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M01AB15 مشخصات دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml دسته N05CD08

طریقه مصرف دارو Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml محدودیت های مصرفی Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Midazolam Hydrochloride 2 mg/ml N05CD08

شکل دارويي(Dosage Form) : SYRUP
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : N05CD08
توضيحات(Description) : –
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/02/25

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz