داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M01AE01 مشخصات دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml دسته M01AE01

طریقه مصرف دارو Ibuprofen 100mg/ml, 4ml محدودیت های مصرفی Ibuprofen 100mg/ml, 4ml

نام دارو (Drug Name): Ibuprofen 100mg/ml, 4ml M01AE01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M01AE01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/06/14

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz