داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M03AB01 مشخصات دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml دسته M03AB01

طریقه مصرف دارو Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Succinylcholine Chloride 50 mg/ml, 2ml M03AB01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : M03AB01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz