داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز M03AC06 مشخصات دارو Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml دسته N02AB02

طریقه مصرف دارو Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml محدودیت های مصرفی Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml

نام دارو (Drug Name): Pethidine Hydrochloride    50 mg/ml,  1ml N02AB02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AB02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz