داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N01AB01 مشخصات دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml دسته J01GB03

طریقه مصرف دارو Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml محدودیت های مصرفی Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml

نام دارو (Drug Name): Gentamicin 0.8 mg/ml , 100 ml J01GB03

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : J01GB03
توضيحات(Description) : (As Sulfate) in sodium chloride 0.9% (premixed) به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1390/3/9

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz