داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N01AH01 مشخصات دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml دسته N01AX07

طریقه مصرف دارو Etomidate   2 mg/ml, 10ml محدودیت های مصرفی Etomidate   2 mg/ml, 10ml

نام دارو (Drug Name): Etomidate   2 mg/ml, 10ml N01AX07

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AX07
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz