داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N01AH01 مشخصات دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml دسته N01AH01

طریقه مصرف دارو Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Fentanyle  (As Citrate)   50 mcg/ml, 2ml N01AH01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01AH01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz