داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N01AH02 مشخصات دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml دسته N01Ah02

طریقه مصرف دارو Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml محدودیت های مصرفی Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml

نام دارو (Drug Name): Alfentanil (as HCl) 0.5 mg/ ml, 5ml N01Ah02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N01Ah02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz