داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N02AA01 مشخصات دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml دسته N02AA01

طریقه مصرف دارو Morphine Hydrochloride   10 mg/ml محدودیت های مصرفی Morphine Hydrochloride   10 mg/ml

نام دارو (Drug Name): Morphine Hydrochloride   10 mg/ml N02AA01

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AA01
توضيحات(Description) : **Without preservative** به شرط تولید در داخل کشور
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1389/8/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz