داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N02AB02 مشخصات دارو Pethidine Hydrochloride   50 mg/ml, 2ml دسته N02AB02

طریقه مصرف دارو Pethidine Hydrochloride   50 mg/ml, 2ml محدودیت های مصرفی Pethidine Hydrochloride   50 mg/ml, 2ml

نام دارو (Drug Name): Pethidine Hydrochloride   50 mg/ml, 2ml N02AB02

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N02AB02
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) :


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz