داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N05CD08 مشخصات دارو Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml دسته N05CD08

طریقه مصرف دارو Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml محدودیت های مصرفی Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml

نام دارو (Drug Name): Midazolam (As Hydrochloride) 5 mg/ml, 1ml N05CD08

شکل دارويي(Dosage Form) : INJECTION
راه مصرف(Route of Admin) : PARENTERAL
دسته دارو(ATC Code) : N05CD08
توضيحات(Description) : Treatment of bouts of increased seizure activity in selected refractory patients with epilepsy who are on stable regimens of anti-epileptic drugs and who require intermittent use of midazolam
محل دسترسي(Availability Site) : فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود
تاریخ(Date) : 1391/02/25


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz