داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

گت بلاگز N06BC01 مشخصات دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml دسته N06BC01

طریقه مصرف دارو Caffeine (As Citrate) 10mg/ml محدودیت های مصرفی Caffeine (As Citrate) 10mg/ml

نام دارو (Drug Name): Caffeine (As Citrate) 10mg/ml N06BC01

شکل دارويي(Dosage Form) : SOLUTION
راه مصرف(Route of Admin) : ORAL
دسته دارو(ATC Code) : N06BC01
توضيحات(Description) :
محل دسترسي(Availability Site) : صرفاً تحت تجويز فوق تخصصان نوزادان و توزيع در بيمارستانها
تاریخ(Date) :

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz